top of page

ייעוץ תכנוני

פגישה בת כשעתיים בה נשב יחד עם תכניות מצב קיים של הבית. בין אם מדובר בבית קיים העומד לפני שיפוץ או תכניות על הנייר. לעיתים קרובות התכנון האדריכלי המקורי אינו אופטימלי ואינו ממקסם את החלל 

בפגישה זו נבדוק כיצד ניתן לשפר ולתכנן מחדש את חלוקת החלל הקיימת, באופן הנכון ביותר, והמתאים ביותר לצרכי הדיירים.

bottom of page