top of page
  • Writer's pictureNaama Cohavi

גלגול חוזר למגירות ישנות

זמן רב שחיפשתי מה לתלות מעל לשידה בפינת האוכל, עד שנתקלתי במגירות החמודות האלה. המגירות שימשו בגילגולן הקודם לאחסון ציורים בגן של הילדים שלי עד שהגננות זרקו אותן לפח. מיד ידעתי שאני רוצה אותן בבית שלי ואספתי אותן אלי. שייפתי וצבעתי אותן וציפיתי את תחתית המגירה בבדים שונים


2 views0 comments

Comments


bottom of page